AVRR Current Issues/ Vapaaehtoinen paluu - ajankohtaista