HOIKU - Ihmiskaupan uhrien terveydenhoito ja hyvinvointi Suomessa​

Mistä HOIKU- hankkeessa on kysymys?

Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö (IOM) toteuttaa 2017-2018 hankkeen, joka tukee ihmiskaupan uhrien varhaista tunnistamista ja palveluohjausta terveydenhoidon ja sosiaalityön piirissä. Hanke toteutetaan STEA:n (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) rahoituksella. Lisäksi vahvistetaan terveydenhoidon ja sosiaalityön toimijoiden valmiutta vastata ihmiskaupan uhrien erityisiin hoidon ja tuen tarpeisiin.

Ensimmäisessä vaiheessa hanke tuottaa terveydenhoitoon ja sosiaalityöhön soveltuvan ohjeistuksen ihmiskaupan uhrien varhaiseen tunnistamiseen ja palveluohjaukseen. Toisessa vaiheessa vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhoidon toimijoiden ja ammattilaisten kykyä tunnistaa ja ymmärtää ihmiskauppaa ilmiönä ja sen vaikutuksia uhrien terveyteen ja hyvinvointiin. Lisäksi hanke tukee välillisesti ohjausryhmänsä ja moniammatillisen lähestymistapansa kautta yhteistyön vahvistumista ja tiedonjakamista eri toimijoiden välillä.

Ihmiskaupassa hyväksikäytetään haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä rikollisen, usein taloudellisen, hyödyn nimissä.

Uhrit eivät aina tunnista itseään rikoksen uhriksi, eivät usein tiedä oikeuksiaan tai mahdollisuuksiaan saada apua tilanteeseensa. Tämä asettaa viranomaisille, järjestötyöntekijöille ja sosiaali- ja terveysalan toimijoille haasteen aktiivisesti tunnistaa ihmiskauppaa ja ohjata mahdolliset uhrit avun piiriin.

Ihmiskaupassa tapahtuvalla hyväksikäytöllä on sen muodosta riippuen monenlaisia haitallisia ja usein pitkäaikaisia vaikutuksia uhrin psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen ja hyvinvointiin. Varhaisen tunnistamisen lisäksi ihmiskaupan erityispiirteet huomioivalla avulla ja tuella on suuri merkitys ihmiskaupan uhrien auttamisessa. Terveydenhoidon ja sosiaalityön toimijoilla ja ammattilaisilla on tässä keskeinen rooli.

IOM:n vetämän hankkeen tukena toimii ohjaustyöryhmä, laajempi moniammatillinen asiantuntijatyöryhmä sekä erityisasiantuntijoita sosiaali- ja terveydenhoitoalalta.

Tammikuussa ohje julkaistiin.

Sosiaali- ja terveysministeriön ja sisäministeriön tiedote asiasta:

http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/uusi-ohje-auttaa-tunnistamaan-...