IOM launches a new global Twitter Dashboard

Tags: 
Migration, data, twitter

Last year, IOM’s global social media accounts reached some 94 million users worldwide, 23 million of these on Twitter alone.

There’s a well-documented evaporation of public trust in the world today and it’s proving to be a major challenge to international organizations. In the current political climate, IOM’s narrative on Migration is also suffering.

Thus IOM’s communications help answer the call for providing factually accurate, timely information and joining the public debate.

To increase the reach and acceptance of IOM’s voice, we have been turning to our expert, globally-scattered professional staff to include social media as a key communication tool, especially Twitter. To this end, we have created a new global Twitter Dashboard on IOM’s  global website, aimed at leveraging the credibility and insights of our staff and missions: https://www.iom.int/dashboard/

The dashboard collates all the Organization's global, regional, special liaison offices, mission and officials accounts. It provides a single repository to external actors to the latest news about IOM's work all over the world, in particular our updates on migration.

The platform remains central to IOM’s digital strategy, and it is easily accessible by journalists who are interested in our work.

You can find more sources on IOM's data and facts on migrations on our website here!

  

IOM julkaisee uuden maailmanlaajuisen Twitter-tietokannan

Viime vuonna, IOM saavutti noin 94 miljoonaa käyttäjää maailmanlaajuisesti sosiaalisen median kanavien kautta, 23 miljoonaa näistä oli Twitterin avulla.

Julkinen luottamus maailmaan on vähentynyt ja se on haaste myös kansainvälisille organisaatoille. Nykyisessä poliittisessa ilmapiirissä, IOM:n viesti siirtolaisuudesta on myös kärsinyt.

IOM:n viestinnän täytyy siis vastata ja tuottaa faktapohjaista, luotettavaa ja ajankohtaista tietoa sekä olla mukana julkisessa keskustelussa.

Saavuttavuuden ja IOM:n äänen kuuluvuuden lisäämiseksi IOM on, yhteistyössä asiantuntevan ja ympäri maailmaa sijoittuvan henkilöstön kanssa, ottanut sosiaalisen median keskeiseksi viestinnän työkaluksi, erityisesti Twitterin. Tämän vuoksi IOM on luonut uuden maailmanlaajuisen Twitter-tietokannan kansainvälisille sivuilleen. Tavoitteena on lisätä luotettavuutta ja nostaa esille osaamista järjestön sisällä. Twitter-tietokanta löytyy osoitteesta: https://www.iom.int/dashboard/

Tietokannasta löytyy kaikki organisaation eri toimistojen viralliset Twitter-tilit. Sivuston kautta löytää yhdestä paikasta viimeisimmät uutiset IOM:n työstä ympäri maailman ja erityisesti päivitykset siirtolaisuudesta.

Tietokanta on keskeisessä osassa IOM:n digitaalista strategiaa. journalistien, jotka ovat kiinnostuneet työstämme on nyt helppo saada tietoa sen kautta nopeasti.

Löydät sivuiltamme myös laajemman koonnin IOM:n erilaisista lähteistä löytää tietoa siirtolaisuudesta täältä!