IOM:n teemakoulutukset siirtolaisten terveydestä ja ihmiskaupasta alkoivat

Tags: 
HOIKU; siirtolaisuus; ihmiskauppa; terveys

Helsinki, 1.2.2019

 

IOM järjesti Helsingissä 28. ja 29. tammikuuta teemakoulutuksen siirtolaisten terveydestä ja ihmiskaupasta sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.

 

Ensimmäisen päivän koulutuksen aiheena oli siirtolaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen moniammatillisin keinoin. IOM järjesti koulutuksen yhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa, ja kouluttajina toimivat DIAKin Marja Katisko sekä Jaana Tilli. Päivän aikana osallistujat pääsivät muun muassa analysoimaan nuoren miehen kohtaamia terveysriskejä hänen matkallaan Somaliasta Eurooppaan. Pohdittiin myös, miten kulttuuri vaikuttaa terveysongelmien esille ottamiseen ja hoitoon hakeutumiseen, ja miten hoitohenkilökunnan avoimuus eri kulttuureja ja tapoja kohtaan on tärkeää. Lopuksi kerrattiin sekä fyysisiä että psyykkisiä ensiaputaitoja.

 

Toisena päivänä IOM:n asiantuntijat Jaana Sipilä ja Miila Nieminen kertoivat ihmiskaupan uhrien auttamisesta terveydenhoidon ja sosiaalityön näkökulmasta. Mietittiin, miten ihmiskaupan uhriksi joutuneen henkilön voi tunnistaa, miten hänen kanssaan viestitään vastaanotolla ja miten häntä voi tukea. Olennaista on kertoa asiakkaalle hänen oikeuksistaan ja mahdollistaa hänen pääsemisensä avun ja tuen piiriin. Sosiaalityöntekijä Paula Olkkonen Helsingin Maahanmuuttoyksiköstä perehdytti kuulijat palveluihin, joita Maahanmuuttoyksikkö tarjoaa ihmiskaupan uhreille. Anniina Jokinen Euroopan kriminaalipolitiikan instituutista (HEUNI) esitteli sosiaali- ja terveysammattilaisille suunnatun julisteen, johon oli koottu vinkkejä ihmiskaupan uhrin kotouttamiseen.

 

Euroopan unioni rahoittaa siirtolaisterveysaiheista koulutusta. Ihmiskaupan uhrin auttamista käsittelevä koulutus järjestettiin Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoituksella.

 

Helsingin koulutukset olivat alku tammi-huhtikuun aika koulutusten sarjalle. Seuraavaksi tiimimme suuntaa Tampereelle, jossa koulutukset järjestetään 20. ja 21. helmikuuta. Katso koko kevään aikataulut täältä.