Many Finland-bound quota refugees trained in Turkey in July

Koulutuksiin osallistuvat sekä aikuiset että lapset.

A large part of the quota refugees bound for Finland in 2018 got their pre-departure orientation in Turkey in July. The pre-departure orientation is a training meant for all quota refugees chosen to come to Finland and is organized by IOM Finland in collaboration with Diakonia University of Applied Sciences. It is administered by the Migration Agency of Finland. The orientations are financed by the EU’s AMIF-fund (Asylum, Migration and Integration Fund).

There were all in all 322 persons participating in the cultural orientation in Ankara, also counting all the smallest children. That is a large part of the 750 quota refugees that make up the refugee quota for 2018.

As the group was so large there were two three-day trainings held. The trained were all Syrians bound for Finland. The pre-depature orientation participants are usually divided into groups to make learning more efficient. In these trainings there were three groups of the adult groups, those 12 years and older. During both orientations one of these groups was for the young 12-16-year olds, so that the content could be adapted to suit their interests and need.

These groups were all given the new Moving to Finland – workbook, that contains information and exercises on the upcoming move and on Finnish society. The workbook can be found on the Moving to Finland – website in several languages:

English

French

Arabic

The children from 0-11 years participated in a lighter version of the pre-departure orientation, organized in combination with the childcare. In the children’s orientation they get to familiarize themselves with Finland and the Finnish language in a way that is appropriate for their age group, for instance through play or handicrafts.

The aim of the pre-departure orientations is to give the quota refugees a better understanding of the Finnish society and help them with the integration into the Finnish society. During the orientation days they are several different subjects approached from a practical point of view and with a participatory approach.

Earlier this year IOM Finland has organized a cultural orientation in Zimbabwe for Congolese quota refugees coming to Finland.

 

Suuri osa Suomeen tulevista kiintiöpakolaisista koulutettiin Turkissa heinäkuussa

Suuri osa Suomeen tänä vuonna saapuvista kiintiöpakolaisista sai lähtöä edeltävän kulttuuriorientaation Turkissa heinäkuussa. Kulttuuriorientaatio on tarkoitettu kaikille Suomeen tuleville kiintiöpakolaisille ja sen järjestää IOM:n Suomen-toimisto sekä ammattikorkeakoulu Diak. Maahanmuuttovirasto (Migri) on kokonaisvastuussa koulutuksesta ja sen rahoittajana toimii EU:n kotouttamisrahasto AMIF.

Kaiken kaikkiaan Turkissa järjestettyyn orientaatioon osallistui 322 henkilöä, mukaan lukien pienimmätkin lapset. Tämä on suuri osa Suomen tämän vuoden 750 henkilön pakolaiskiintiöstä.

Koska osallistujamäärä oli niin suuri, järjestettiin kaksi erillistä orientaatiota i. Molempien kolmipäiväisten orientaatioiden kaikki osallistujat olivat syyrialaisia pakolaisia, jotka ovat muuttamassa Suomeen.

Niin kuin tavallisesti kulttuuriorientaatioissa aikuiset ja lapset olivat erillisissä ryhmissä, jotta vanhemmat ja vanhimmat sisarukset pystyisivät keskittymään annettuun tietoon. , Kulttuuriorientaation osallistujat jaettiin kolmeen ryhmään, joista yksi ryhmä oli 12-16 -vuotiaille. Heille annettu orientaatio sovellettiin vastaamaan heidän tarvitsemaansa tietoa ja mielenkiinnon kohteita.

 

Kaikkia 12-vuotiaat ja yli saivat uuden kulttuuriorientaation osallistujille suunnatun harjoituskirjan. Kirjaan voi tutustua Moving to Finland – nettisivuilla. Se on saatavissa eri kielillä:

Englanti

Ranska

Arabia

 

0-11 -vuotiaat lapset osallistuivat lastenhoidon yhteydessä järjestettyyn kevyempään lasten kulttuuriorientaatioon. Lasten kulttuuriorientaatiossa lapset tutustutetaan Suomeen ja suomen kieleen ikäryhmälle sopivalla tavalla, esimerkiksi leikkien ja askartelun kautta. Kulttuuriorientaation tavoitteena on lisätä kiintiöpakolaisten ymmärrystä muutosta Suomeen, suomalaisesta yhteiskunnasta sekä lisätä heidän valmiuksia kotoutumisen ensivaiheisiin. Kolmeen päivään mahtuu monta eri aihetta, joihin lähestytään käytännönläheisesti ja osallistavasti.

Aikaisemmin tänä Vuonna IOM:n Suomen-toimisto on järjestänyt kulttuuriorientaation Zimbabwessa Kongosta tuleville pakolaisille.