Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille julkaistiin oppimateriaali ihmiskaupan uhrien terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä

Tags: 
HOIKU; siirtolaisuus; ihmiskauppa; terveys

Helsinki, 20.2.2019

Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) Suomen-toimisto järjesti uudelle Avaa ovi avulle -oppimateriaalille julkaisutilaisuuden yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa 19. helmikuuta 2019.    

Uusi materiaali tarjoaa alan toimijoille tietoa ihmiskaupasta ja sen vastaisesta työstä Suomessa, uhrien oikeuksista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten roolista uhrien auttajina. Materiaali antaa myös tietoa ja välineitä uhrien kohtaamiseen, ja heidän sosiaalisen hyvinvointinsa tukemiseen ja terveytensä edistämiseen.

Tapahtuman pääpuhujiksi oli kutsuttu Ruotsin tasa-arvoviranomaisen ihmiskaupan vastaisen työn asiantuntijat Johan Christiansson ja Catrin Sandman. Heidän tavoitteenaan on lisätä viranomaisten tietoja ihmiskaupasta ja opettaa heitä tunnistamaan ihmiskaupan uhrit. ”Olennaista on eri viranomaisten välinen yhteistyö”, Christiansson sanoi.

Ihmiskaupan uhrien auttamisessa tärkeintä Christianssonin ja Sandmanin mukaan on osoittaa uhrille, että hänestä välitetään. Häntä ei jätetä yksin, vaan pidetään läheistä yhteyttä tapaamisin, kuunnellaan häntä ja annetaan tietoa saatavilla olevista palveluista ja tuesta. Viranomaisten lisäksi kansalaisjärjestöillä on tärkeä rooli ihmiskaupan uhrin oikeuksista tiedottamisessa.

Tilaisuuden avannut sosiaali- ja terveysministeriön neuvotteleva virkamies Pirjo Lillsunde painotti julkaistun oppimateriaalin tärkeyttä, sillä tietoa ihmiskaupan uhrien auttamisesta ja terveyden edistämisestä on tarpeen lisätä Suomen 300 000 sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen parissa. Työtä on siis paljon tehtävänä.   Ruotsin tasa-arvoviranomaisen asiantuntijat Catrin Sandman ja Johan Christiansson vierailivat Suomessa.

IOM:n Suomen-toimiston johtaja Simo Kohonen kertoi järjestön tavoitteena olevan täydentää ja tukea Suomessa tehtävää ihmiskaupan vastaista työtä. Keskiössä on aiheeseen liittyvien tietojen ja taitojen lisääminen esimerkiksi kohdennettujen koulutuksien avulla. ”Ihmiskaupan vastainen työ linkittyy myös YK:n globaaleihin kestävän kehityksen tavoitteisiin, tärkeimpänä kohta 5.2, jossa puhutaan naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan vastaisesta työstä. Tähän kuuluu myös ihmiskaupan sekä seksuaalisen hyväksikäytön kitkeminen”, Kohonen muistutti.

Tilaisuuden lopuksi puhunut yhdenvertaisuusvaltuutettu Venla Roth otti esille ihmiskaupan vastaisen työn sisällyttämisen alan koulutusohjelmiin. ”On erittäin tärkeää, että ihmiskaupan uhrien tunnistaminen ja auttaminen tulisi olemaan osa sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden opintoja.”   

Nyt julkaistuja oppimateriaaleja käytetään kevään aikana ammattilaisille suunnatuissa koulutuksissa, joita järjestetään yhteensä viidellä paikkakunnalla. Materiaali on tuotettu osana IOM:n Ihmiskaupan uhrin terveys ja hyvinvointi Suomessa (HOIKU) -hanketta, jonka rahoittaa ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoituskeskus (STEA).  

 

Lisätietoja:​

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä

Avaa ovi avulle -oppimateriaali

Ihmiskaupan uhrin terveys ja hyvinvointi (HOIKU) -hankkeen sivut

 

Aiheeseen liittyvää:

Yhdysvaltalainen lääkäri Hanni Stoklosa vieraili Suomessa syksyllä 2018 ja kertoi ihmiskaupan uhrien tunnistamisesta. Katso hänen haastattelustaan tehty video tästä.