Vuonna 2019 kansainvälisten siirtolaisten määrä on 272 miljoonaa

Tags: 
siirtolaiset, pakolaiset, tilastot

20.9.2019

YK:n taloudellisten ja yhteiskunnallisten asioiden yksikön (UN DESA) väestöosasto julkaisi tällä viikolla arvionsa maailman kansainvälisten siirtolaisten määrästä.

Tänä vuonna maailmassa on noin 272 miljoonaa kansainvälistä siirtolaista. Määrä on noussut vuodesta 2010, jolloin kansainvälisiä siirtolaisia oli noin 221 miljoonaa. Kansainvälisten siirtolaisten osuus maapallon kokonaisväestöstä on kasvanut, ja tällä hetkellä se on 3,5 % kokonaisväestöstä. Vielä vuonna 2000 se oli 2,8 %.

Suurin määrä kansainvälisiä siirtolaisia (82 miljoonaa) on Euroopassa. Toiseksi eniten siirtolaisia (59 miljoonaa) asuu Pohjois-Amerikassa. Siirtolaisten alueellinen jakauma on kuitenkin muuttumassa, sillä siirtolaisten määrä kasvaa nopeammin Pohjois-Afrikassa, Länsi-Aasiassa ja Saharan eteläpuolisessa Afrikassa kuin muilla alueilla.

Kaksi kolmasosaa kaikista kansainvälisistä siirtolaisista asuu vain 20 maassa. Listan ensimmäisenä on Yhdysvallat, jossa asuu 51 miljoonaa siirtolaista. Toiseksi eniten siirtolaisia asuu Saksassa ja Saudi-Arabiassa, noin 13 miljoonaa molemmissa.

Suurin osa maailman kansainvälisistä siirtolaisista (17,5 miljoonaa) on lähtöisin Intiasta. Toiseksi eniten siirtolaisia on Meksikosta, 11,8 miljoonaa.

74 % kansainvälisistä siirtolaisista on niin sanotusti työikäisiä, eli 20–64-vuotiaita. Itä- ja Kaakkois-Aasiassa, Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa enemmän kuin kolme neljästä kansainvälisestä siirtolaisesta on työikäisiä.

UN DESA päivittää arvioitaan kansainvälisten siirtolaisten määrästä joka toinen vuosi. Tilastot sisältävät tiedon siirtolaisten iästä, sukupuolesta sekä lähtö- ja kohdemaasta.