IOM ja Agenda 2030

Siirtolaisuus ja kehitys ovat läheisesti yhteenlinkittyneet ja hyvin hoidettu siirtolaisuus on isossa roolissa kestävässä kehityksessä.

Agenda 2030- Kestävän kehityksen tavoitteet, jotka ovat jatkoa Vuosituhattavoitteille, ovat laajoja ja kunnianhimoisia. IOM:n Suomen-toimisto keskittyy niistä 17:sta ja siihen miten ne linkittyvät siirtolaisuuteen. Siirtolaisuus on nyt ensimmäistä kertaa sisälletty  globaalin kehityksen puiteohjelmaan.

IOM:n on syyskuusta 2016 lähtien osa YK-järjestelmää ja YK:n siirtolaisuusjärjestö.

Lisätietoja Agenda 2030:sta

(ulkopuolisten tahojen sivujen kannanotot ovat heidän omiaan, eikä IOM välttämättä allekirjoita niitä kokonaisuudessaan):

Suomen Ulkoministeriön Agenda 2030-sivut:

http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=327268&nodeid=49313&contentlan=1&culture=fi-FI"

YK-liiton sivut kestävän kehityksen tavoitteista:

http://www.ykliitto.fi/yk70v/yk/kehitys/post-2015

kehitysyhteistyöjärjestöjen kattojärjestö Kepan:n sivut:

https://www.kepa.fi/vaikuttamistyo/agenda-2030

Kestävä kehitys-sivut:

http://kestavakehitys.fi/agenda-2030