IOM:n aluejohtaja Ambrosi: EU:n pitää vakavasti harkita laillisten kanavien luomista

Tags: 
EU, Eugenio Ambrosi, haastattelu

29.07.2017

“Euroopan unionin pitää ottaa siirtolaisuuden laillisten kanavien luominen vakavasti, eikä vain mainita asiasta päätöslauselmissa, ilman että asia etenee”, sanoo IOM:n EU:n aluejohtaja Eugenio Ambrosi.

Katso video:

Ambrosi korostaa, että IOM puhuu turvallisista väylistä ei ainoastaan turvapaikanhakijoille, vaan myös ihmisille, joilla on taloudelliset tai muut syyt siirtolaisuuteen.

“Loppujen lopuksi suurimmalla osalla siirtolaisista, jotka tulevat maahan sääntöjen vastaisesti, ei ole turvapaikan saamisen edellytyksiä, vaan taloudellisia tai muita syitä jättää kotinsa. Näillä siirtolaisilla pitää olla muita vaihtoehtoja kuin ihmissalakuljettajat.”

“Laillisten väylien puute on yksi suurimmista osasyistä sääntöjen vastaiseen siirtolaisuuteen”, sanoo Eugenio Ambrosi.

Ambrosi vieraili Helsingissä toukokuun lopulla ja piti alustuspuheenvuoron Soft Security and Migration in the Baltic Sea Region – konferenssissa Helsingissä.

Hän kehottaa EU:ta tekemään edes pieniä poliittisia päätöksiä, kuten sallivan jonkin tietyn alan työläisten tulon rajatuissa määrissä tai helpottavan viisumisääntöjä sallimalla monikertaviisumit.

“Lyhyesti: helpottamalla vaatimuksia, jotka aiheuttavat useimmille kansallisuuksille vaikeuksia löytää töitä laillisesti Euroopan Unionista.”

Aluejohtaja Ambrosi on hyvin huolestunut EU:n valtioiden yhteisen linjan hajoamisesta, eli siitä, että valtiot tekevät päätöksiä siirtolaisuusasioista omin päin, eivätkä unionina.

“Etulinjan jäsenmaille on jätetty kohtuuton taakka. Jollei Eurooppa palaa solidaarisuuden ja vastuunjakamisen periaatteisiin – jotka muuten ovat Lissabonin sopimuksen mukaan lakisääteisiä vaatimuksia – luulen että meillä tulee olemaan suuria ongelmia käsitellä tilannetta oikealla tavalla.”

Ambrosin mukaan on tehty hyviä päätöksiä esimerkiksi turvapaikanhakijoiden uudelleensijoittamisesta ja sisäisistä siirroista, mutta ongelma on, että suurin osa valtioista ei ole täyttänyt lupauksiaan ollenkaan tai ei sillä tasolla kuin mitä lupasivat.

“Tarvitsemme tavan lopettaa tämän jäsentenvälisten suhteen huononemisen – muuten uskon että koko EU:n käsite kyseenalaistetaan.”

Ambrosi kehuu kovasti Suomea siitä, että maa on EU:n parhaimmistoa lupausten täyttämisessä koskien turvapaikanhakijoiden sisäisiä siirtoja ja uudelleensijoittamista.

IOM on kasvanut selkeästi viime vuosina, ja järjestöllä on nyt 166 jäsenvaltiota ja yli 10000 työntekijää. Viime vuoden syyskuussa järjestöstä tuli YK:n siirtolaisuusjärjestö ja osa YK-perhettä. Nämä tekijät ovat Eugenio Ambrosin mukaan vaikuttaneet siihen, että IOM on saanut vahvemman roolin ja korottanut profiiliaan.

“Järjestön kasvu on herättänyt jäsenvaltioiden mielenkiintoa kysyä mielipidettämme siirtolaisuusasioista, ja on tehnyt IOM:stä suoraviivaisemman ja tunnetumman kuin aikaisemmin.”

Ambrosi sanoo, että IOM:n on myös oltava selkeäsanaisempi: järjestön on vastustettava kasvavaa muukalaisvihaa sekä lähes rasistista julkista keskustelua, josta on tullut yhä julkisempaa ja huolestuttavan hyväksyttävää.

“Mielestäni on tärkeää, että jokainen jolla on vastuu oikeuksien puolustamisesta – meidän tapauksessa siirtolaisten oikeudet – kertoo näkemyksensä avoimesti ja julkisesti. Vain siten voimme olla vastapaino ultramuukalaisvihamieliselle ja populistiselle viestinnälle.”