Työperäisen hyväksikäytön ehkäiseminen

IOM Suomi on julkaissut lyhyen oppaan, jonka tarkoituksena on auttaa työnantajia ja yrityksiä ymmärtämään ihmiskauppaa ilmiönä, tunnistamaan sen merkkejä ja ennaltaehkäisemään ihmiskaupan riskiä kausityössä.

Ulkomailta Suomeen saapuvat työntekijät ovat arvokasta ja arvostettua työvoimaa puutarhoilla, kasvihuoneilla, marjatiloilla ja metsämarjanpoiminnassa. Kausityö on lähtökohtaisesti myönteinen kokemus kaikille osapuolille. Kiirekauteen saadaan avuksi motivoituneita työntekijöitä, joille työ Suomessa on tärkeä osa koko vuoden toimeentuloa. Suomessa on kuitenkin tullut esiin työvoiman väärinkäyttöä, joka pahimmillaan voi näyttäytyä työntekijän vakavana hyväksikäyttönä, ihmiskauppana.

Opas on laadittu yhteistyössä ihmiskaupan vastaista työtä tekevien viranomaisten ja asiantuntijoiden sekä alan liittojen kanssa. Oppaan voi ladata suomeksi ja ruotsiksi.

 

 

IOM Finland har gett ut en kort guide med syfte att stöda arbetsgivare och företag att förstå fenomenet människohandel och dess kännetecken samt förebygga risken för människohandel inom säsongsarbete.

Utländska arbetstagare som kommer till Finland gör en värdefull och uppskattad arbetsinsats i trädgårdar, växthus, bärodlingar och skogsbärplockningen. Säsongsarbete är i grunden en positiv upplevelse för alla parter. Arbetsgivare får hjälp av motiverade arbetstagare under högsäsongen, och jobbet i Finland kan trygga arbetstagares utkomst för hela året. I Finland har det ändå uppdagats fall av arbetskraftsexploatering, som i värsta fall kan ta sig uttryck som grovt utnyttjande av arbetskraft, människohandel.

Guiden är gjord i samarbete med myndigheter och experter som arbetar mot människohandel samt med förbund i branschen. Ladda ner guiden på svenska eller på finska