Hyviä tuloksia MIDA FINNSOM Health and Education-projektin puolivälissä

Puoliväliarvio MIDA FINNSOM Health and Education –projektista osoitti, että suuria edistysaskelia on jo tehty. Vuonna 2015 alkanut projekti on hyvässä vauhdissa jatkamassa MIDA FINNSOM-projektien onnistumistarinaa.

Projektikoordinaattori Anna Aguilera-Pesä ja diasporayhteyskoordinaattori Saed Guled osallistuivat tapaamiseen yhteistyöpartnerien kanssa Mogadishussa syyskuun puolessa välissä.

“Osallistujat esittelivät paljon saavutuksia jo tässä vaiheessa. Yksi asiantuntija on kirjoittanut lääkärien koulutusohjelman yliopistolle, joka nyt on tarkasteltavana yliopiston arviontitoimikunnassa. Toinen, tasa-arvopolitiikan asiantuntija, on tarkastanut ja muokannut Opetusministeriön toimintaohjeen, siitä miten edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa koulutuksessa.”

Vuonna 2015 alkaneen projektin tavoitteena on vahvistaa Somalian terveys- ja opetussektoreita lähettämällä asiantuntijoita Somalian diasporasta jakamaan asiantuntemustaan eri laitoksissa Etelä- ja Keski-Somaliassa. Moni asiantuntijoista on ollut töissä ministeriöissä, sekä liitovaltiotasolla ja aluetasolla. Terveysalalla moni osallistujista tekee työtään sairaalassa.

Nelisenkymmentä asiantuntijaa on jo aloittanut tai jopa lopettanutkin kahdentoista kuukauden komennuksensa. Osana projektia myös koulutetuille nuorille somaleille luodaan työpaikkoja, tehtävänä seurata asiantuntijoita kuuden kuukauden ajan. Työstä maksetaan kunnon palkkaa.

“Meille tässä on kyse kestävyydestä. Kun asiantuntijat lähtevät kotiin nämä nuoret voivat jatkaa ja ehkä heidät jopa palkataan jatkamaan työtä”, kertoo Aguilera-Pesä.

Yksi tärkeimmistä asioista projektin puoliväliarviotilaisuudessa oli saada kaikki osapuolet saman pöydän ympärille, sanoo Aguilera-Pesä.

“On tosi hyödyllistä saada kaikki osapuolet yhteen ja keskustella siitä, kuinka projektia jatketaan ja myös jakaa onnistumisia.”

Projektin diaspora-asiantuntijat ovat sijoitettuina Mogadishussa, Baidoassa ja Kismayossa. Projekti jatkuu vuoden 2019 helmikuulle. Sitä rahoittaa Suomen ulkoministeriö ja koordinoi IOM:n Suomen maatoimisto.

 

Lisää MIDA FINNSOM –ohjelmasta: http://mida.iom.fi/frontpage

Englanninkielinen juttu

Medialle:

Projektikoordinaattori Anna Aguilera-Pesä voi kertoa lisää MIDA FINNSOM -ohjelmasta

 Puh. +358-(0)9-684 115 13 ja sähköposti: aaguilera@iom.int