Kunnille tietoa kiintiöpakolaisten kulttuuriorientaatiosta

Tags: 
kotouttaminen, Integration, kunnat, municipalities, PDO, kulttuuriorientaation, Pre-Departure Orientation

Kulttuuriorientaatiossa kerrotaan Suomen yhteiskunnasta ja tavoista myös lapsille.

IOM:n Suomen toimisto on tehnyt esitteen kunnille kiintiöpakolaisille tarjottavasta kulttuuriorientaatiosta. Tavoitteena on, että kunnissa kotouttamistyötä tekevät tietäisivät entistä paremmin siitä, mitä kuntiin muuttavat kiintiöpakolaiset ovat jo oppineet Suomesta. Ajatuksena on vahvistaa kotoutumisen jatkumoa.

Kaikille Suomeen valituille kiintiöpakolaisille tarjotaan kulttuuriorientaatio ennen Suomeen muuttoa. Kulttuuriorientaation lähiopetusjaksot kestävät yleensä 3-4 päivää, ja ne toteutetaan niissä maissa, joissa pakolaiset oleskelevat ennen Suomeen muuttoa.

Kulttuuriorientaation aikana koulutukseen osallistujille annetaan perustietoa Suomesta ja tutustutetaan heidät suomen kieleen. Tavoitteena on motivoida osallistujia jatkuvaan oppimiseen sekä innostaa heitä tutustumaan lisää Suomeen, suomalaiseen yhteiskuntaan ja kieleen.

Teemoja ovat mm. muuttoon valmistautuminen ja kulttuuri, työelämä Suomessa, julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut Suomessa sekä jokapäiväinen arkielämä Suomessa. Kulttuuriorientaatio toteutetaan aina pakolaisten kielellä joko suoraan tai tulkattuna.

https://iom.fi/fi/esite-kiinti-pakolaisia-vastaanottaville-kunnille