Avustettu vapaaehtoinen paluu ja paluutuki Suomessa

Vapaaehtoisen paluun ohjelmissa on kyse tuesta, jota annetaan siirtolaisille, jotka eivät pysty tai halua jäädä vastaanottavaan maahan vaan palata vapaaehtoisesti lähtömaahan. Kansainvälisessä siirtolaisuusjärjestössä IOM:ssä nämä ohjelmat tunnetaan nimellä avustettu vapaaehtoinen paluu ja paluutuki (Assisted Voluntary Return and Reintegration tai AVRR lyhennettynä). IOM painottaa, että paluun tulee tapahtua vapaaehtoisesti ja että palaajan tulee olla tietoinen tuen ehdoista.

Tuki voi olla hallinnollista, logistista tai taloudellista. Taloudellisella tuella voidaan kattaa paluumatkan kustannukset ja tukea palaajan uuden elämän aloittamista joko rahallisesti tai hyödyketuella. Hyödyketuki voi olla erilaisia tarvikkeita tai palveluja, joiden avulla palaaja voi esimerkiksi perustaa pienyrityksen tai kouluttaa itsensä uudelleen.

Vapaaehtoisen paluun tukea voivat saada henkilöt, jotka ovat saaneet kielteisen turvapaikkapäätöksen, ovat peruuttaneet turvapaikkahakemuksensa, ovat ihmiskaupanuhreja ilman kotikuntaa Suomessa, ovat saaneet tilapäistä suojelua tai joiden kansainvälisen suojelun asema Suomessa on peruutettu tai lakkautettu ja ovat saaneet karkotuspäätöksen. IOM:n Suomen-toimisto voi avustaa muitakin kohderyhmiä tapauskohtaisesti.

Suomessa vapaaehtoista paluuta edellämainituille kohderyhmille hallinnoi Maahanmuuttovirasto ja vastaanottokeskus, johon palaaja on rekisteröity. Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM tarjoaa paluuneuvontaa, hoitaa matkajärjestelyjä ja avustaa palaajaa lentokentällä niin Suomessa kuin paluumatkan aikana. IOM:n laajan (n. 400 toimipistettä käsittävän) kansainvälisen toimistoverkoston kautta voidaan tarjota tukea myös paluun jälkeen. IOM:n mukaan vapaaehtoisen paluun tulisi aina olla ensisijainen vaihtoehto.

Vapaaehtoisen paluun tuesta on hyötyä kaikille osapuolille.

  • Palaajalle vapaaehtoinen paluu on inhimillisempi ja arvokkaampi vaihtoehto, joka myös edesauttaa kestävää sopeutumista kotimaassa. Se antaa mahdollisuuden valmistautua palaamiseen ja toimeentulomahdollisuuksien tunnistamiseen. Se voi myös olla ainoa vaihtoehto palata lähtömaahan siirtolaiselle, joka haluaa palata mutta jolla ei ole varaa siihen.
  • Vastaanottajamaille ja läpikulkumaille vapaaehtoinen paluu on yhteisymmärryksessä tapahtuva ja kustannustehokas vaihtoehto ylläpitää turvapaikka – ja maahanmuuttojärjestelmiä.
  • Lähtö-/paluumaalle ja yhteiskunnalle AVRR on hyvä vaihtoehto tukea palaajien mahdollisuuksia sopeutua uudelleen kotimaahan paluun jälkeen. IOM auttaa lähtömaiden viranomaisia kehittämään toimintasuunnitelmia ja ohjelmia, joiden avulla paluuta ja uudelleensopeutumista helpotetaan.

Suomessa vapaaehtoisen paluun määrät ovat kasvussa. Vuonna 2014 palaajia oli 318, vuonna 2015 635 ja vuonna 2016 2116.

IOM on avustanut siirtolaisten vapaaehtoista paluuta Suomesta vuodesta 1998. Vuonna 2015 vakinaistettiin vapaaehtoisen paluun järjestelmä Suomen lainsäädännössa, perustuen muun muassa EU:n paluudirektiiviin.

Myös kansainvälisesti määrät ovat kasvussa. Vuosina 2005 - 2014 palaajia oli keskimäärin 34 000 vuodessa, vuonna 2015 yli 69 000 ja vuonna 2016 arviolta yli 100 000.

 

Lisätietoa aiheesta:

Tietoa vapaaehtoisesta paluusta ja paluutuesta englanniksi

Tietoa vapaaehtoisesta paluusta Maahanmuuttoviraston sivuilla

Avustettu vapaaehtoinen paluu ja paluutuki -esite