HOIKU - Ihmiskaupan uhrien terveydenhoito ja hyvinvointi Suomessa​

Mistä HOIKU-hankkeessa on kysymys?

Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö (IOM) toteuttaa 2017-2019 hankkeen, joka tukee ihmiskaupan uhrien varhaista tunnistamista ja palveluohjausta terveydenhoidon ja sosiaalityön piirissä. Hanke toteutetaan STEA:n (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) rahoituksella. Lisäksi vahvistetaan terveydenhoidon ja sosiaalityön toimijoiden valmiutta vastata ihmiskaupan uhrien erityisiin hoidon ja tuen tarpeisiin.

Ensimmäisessä vaiheessa hankkeessa tuotettiin terveydenhoitoon ja sosiaalityöhön soveltuvan ohjeistuksen ihmiskaupan uhrien varhaiseen tunnistamiseen ja palveluohjaukseen. Tällä hetkellä käynnissä olevassa toisessa vaiheessa vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhoidon toimijoiden ja ammattilaisten kykyä ymmärtää ihmiskauppaa ilmiönä ja tunnistaa ihmiskaupan uhri. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia myös koulutetaan ihmiskaupan vaikutuksista uhrien terveyteen ja hyvinvointiin. IOM julkaisi sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunnatun oppimateriaalin Avaa ovi avulle, joka kertoo ihmiskaupan uhrin terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä.  HOIKU tukee myös välillisesti ohjausryhmänsä ja moniammatillisen lähestymistapansa kautta yhteistyön vahvistumista ja tiedonjakamista eri toimijoiden välillä.

Ihmiskaupassa hyväksikäytetään haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä rikollisen, usein taloudellisen, hyödyn nimissä. Uhrit eivät aina tunnista itseään rikoksen uhriksi, eivät usein tiedä oikeuksiaan tai mahdollisuuksiaan saada apua tilanteeseensa. Tämä asettaa viranomaisille, järjestötyöntekijöille ja sosiaali- ja terveysalan toimijoille haasteen aktiivisesti tunnistaa ihmiskauppaa ja ohjata mahdolliset uhrit avun piiriin.

Ihmiskaupassa tapahtuvalla hyväksikäytöllä on sen muodosta riippuen monenlaisia haitallisia ja usein pitkäaikaisia vaikutuksia uhrin psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen ja hyvinvointiin. Varhaisen tunnistamisen lisäksi ihmiskaupan erityispiirteet huomioivalla avulla ja tuella on suuri merkitys ihmiskaupan uhrien auttamisessa. Terveydenhoidon ja sosiaalityön toimijoilla ja ammattilaisilla on tässä keskeinen rooli.

IOM:n vetämän hankkeen tukena toimii ohjaustyöryhmä, laajempi moniammatillinen asiantuntijatyöryhmä sekä erityisasiantuntijoita sosiaali- ja terveydenhoitoalalta.

Ohje julkaistiin tammikuussa. Sosiaali- ja terveysministeriö yhdessä sisäministeriön kanssa julkaisivat tiedotteen asiasta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videohaastattelut ihmiskaupan uhrin auttamisesta

IOM:n Suomen-toimisto haastatteli yhdysvaltalaista lääkäriä Hanni Stoklosaa, joka on erikoistunut ihmiskaupan uhrien auttamiseen. Kolmiosaisessa videosarjassa Hanni kertoo ihmiskaupan uhriksi joutuneen henkilön auttamisesta, trauma-informoidusta hoitotavasta ja siitä, miten ihmiskauppa vaikuttaa uhrin terveyteen. Stoklosa on töissä päivytyslääkärinä Brigham and Women's Hospital -nimisessä sairaalassa Bostonissa. Hän on tehnyt yhteistyötä IOM:n kanssa usean vuoden ajan.

Katso videosarja IOM Finland -Youtube-kanavalla tästä.