Ihmiskaupan uhrin ensivaiheen tunnistaminen ja palveluohjaus

Tammikuussa 2018 IOM julkaisi ohjeen, jonka avulla autetaan sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia tunnistamaan ihmiskaupan uhreja.

Ohje on vapaasti ladattavissa.

I januari 2018 publicerade IOM en anvisning som ska hjälpa yrkesmän inom social- och hälsovården att identifiera offer för människohandel. Anvisningen kan laddas ner gratis. Anvisningen finns tillgänglig på svenska.