IOM ja Agenda 2030

Agenda 2030 - kestävän kehityksen tavoitteetSiirtolaisuus ja kehitys ovat läheisesti yhteenlinkittyneet ja hyvin hoidettu siirtolaisuus on isossa roolissa kestävässä kehityksessä.

Agenda 2030 -kestävän kehityksen tavoitteet, jotka ovat jatkoa Vuosituhattavoitteille, ovat laajoja ja kunnianhimoisia. IOM:n Suomen-toimisto keskittyy niistä seitsemääntoista ja siihen miten ne linkittyvät siirtolaisuuteen. Siirtolaisuus on nyt ensimmäistä kertaa sisällytetty globaalin kehityksen puitteisiin.

IOM:n on ollut syyskuusta 2016 lähtien osa YK-järjestelmää ja toimii YK:n siirtolaisuusjärjestönä.

 

Lisätietoja Agenda 2030:sta

(Ulkopuolisten tahojen sivujen kannanotot ovat heidän omiaan, eikä IOM välttämättä allekirjoita niitä kokonaisuudessaan.)

Suomen Ulkoministeriön Agenda 2030-sivut

YK-liiton sivut kestävän kehityksen tavoitteista

Kehitysyhteistyöjärjestöjen kattojärjestö Fingo:n sivut Agenda 2030:sta

Kestävä kehitys -sivuston tietopaketti Agenda 2030:sta