IOM on osa YK-järjestelmää

IOM Director General William Lacy Swing (seated left) and UN Secretary General Ban Ki-Moon at the signing ceremony at UN HQ, New York on 19 September 2016. UN Photo/Rick Bajornas 2016

IOM:n pääjohtaja William Lacy ja YK:n pääsihteeri Ban Ki-Moon allekirjoittivat asiakirjan, jolla IOM liitettiin yhdeksi YK:n yhteistyöjärjestöksi, YK:n yleiskokouksen siirtolaisiin ja pakolaisiin liittyvässä korkean tason täysistunnossa 19.9.2016 New Yorkissa. Tähän tapahtumaan huipentui IOM:n yksimielisesti hyväksymä prosessi liittyä YK:hon. Pääjohtaja Swing painotti, että prosessi heijastaa kasvavaa tietoisuutta muuttoliikkeen merkityksestä ja myös tarvetta yhdistää ihmisten liikkuvuus paremmin siihen liittyviin poliittisiin kysymyksiin, kuten humanitaariseen apuun, kehitykseen, ihmisoikeuksiin, ilmastonmuutokseen sekä rauhan ja turvallisuuden kysymyksiin.

”Tämän historiallisen sopimuksen allekirjoittaminen tuo maailman johtavan siirtolaisjärjestön, Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön IOM:n, Yhdistyneisiin Kansakuntiin – 65 vuoden suhteen huipentuma. Ensimmäistä kertaa 71 vuoteen YK:lla on nyt ’YK:n siirtolaisuusjärjestö’”, pääjohtaja Swing sanoi ja lisäsi: ”Tämä on erityinen kunnia meidän järjestöllemme – ja aito saavutus siirtolaisille, jäsenvaltioille ja tietenkin tälle kokoukselle.”

YK:n yleiskokouksen täysistunnossa käynnistettiin myös paljon pidempi siirtolaisuuteen keskittyvä prosessi – “Global Compact” -aloite turvallisten, laillisten ja hallittujen muuttoliikkeiden edistämiseksi. Tällä vahvistetaan siirtolaisten ja heidän perheidensä ihmisoikeuksia riippumatta heidän statuksestaan.

IOM ja YK ovat jo pitkään tehneet tiivistä yhteistyötä, joka vain tiivistyi entisestään, kun järjestöstä tuli osa YK-järjestelmää. Tämä auttaa varmistamaan, että maailman 244 miljoonaan kansainväliseen siirtolaiseen liittyvät asiat tulevat käsitellyiksi hyvin. Ennen kaikkea yleiskokouksen täysistunto ja siirtolaisuuteen liittyvä Global Compact -aloite on käänteentekevä hetki ihmisten liikkuvuudelle.

Täysistunnossa hyväksyttiin New Yorkin julistus pakolaisten ja siirtolaisten suojelemiseksi. Lisätietoa julistuksesta, kuten myös teksti kokonaisuudessaan, on täällä.

Katso allekirjoitustilaisuus tästä.