IOM Ruotsissa

Photo credit: Migrationsverket / Tomislav Stjepic

IOM:n Suomen-toimisto on vastuussa toiminnasta ja operaatioista Suomessa, Ruotsissa ja Islannissa. Tämän lisäksi IOM:n Suomen-toimisto tarjoaa hallinnollista tukea IOM:n toimistoille Tanskassa ja Virossa.

Ruotsissa toimintaan sisältyy vapaaehtoinen paluu ja paluutuki ihmiskaupan uhreille, paluutuki vapaaehtoisesti palaaville, kiintiöpakolaisten uudelleensijoittaminen Ruotsiin sekä perheenyhdistäminen.

Ruotsi tukee myös IOM:n kansainvälistä toimintaa keskittyen humanitääriseen apuun, hallintoon, demokratiaan, ihmisoikeuksiin sekä sukupuolten väliseen tasa-arvoon.

 

Paluutuki

IOM:n Suomen-toimisto hallinnoi paluutukea Ruotsista vapaaehtoisesti palaaville turvapaikanhakijoille. Hallinnointi tehdään yhteistyössä yhteistyössä Ruotsin maahanmuuttoviraston  kanssa.

Jotta avustusta voi saada, seuraavien kriteerien tulee täyttyä:

 • Turvapaikanhakijan tulee palata vapaaehtoisesti tarkoituksenaan asettua palattavaan maahan
 • Palaaja on saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen tai peruuttanut turvapaikkahakemuksensa
 • Palaaja asettuu Afganistaniin, Keski-Afrikan tasavaltaan, Tšadiin, Kongon demokraattiseen tasavaltaan, Eritreaan, Norsunluurannikolle, Irakiin, Liberiaan, Maliin, Palestiinalaisalueille, Sierra Leoneen, Somaliaan, Etelä-Sudaniin, Sudaniin, Syyriaan tai Jemeniin.

IOM:n Suomen-toimisto koordinoi paluutuen maksamista ja IOM-toimistot paluumaissa välittävät tuen avustuspäätöksen saaneille palaajille.

Lisätietoa avustuksen saamisesta löytyy täältä (englanniksi).

 

Avustettu vapaaehtoisen paluun ja uudelleenkotouttamisen ohjelma ihmiskaupan uhreille ja prostituoiduille Ruotsissa (AVRRTiPP-SWEV)

Vuodesta 2012 lähtien AVRRTiPP-SWE ohjelma on tarjonnut avustusta maahanmuuttajille jotka ovat olleet ihmiskaupan uhreja ja/tai prostituutiossa Ruotsissa. Ohjelma avustaa sekä EU:n kansalaisia että kolmansien maiden kansalaisia.

Vuoden 2017 loppuun asti ohjelmaa rahoitti Tukholman maakuntahallinto , jolla oli kansallinen tehtävä koordinoida ihmiskaupan vastaisia toimia Ruotsissa. Vuoden 2018 alusta mandaatti siirtyi vastaperustetulle Ruotsin sukupuolten tasa-arvon edistämisestä vastaavalle virastolle, jolle siirtyi myös ohjelman rahoitus. Mahdolliset avunsaajat tunnistetaan Ruotsin alueellisten ihmiskaupan vastaisen työn koordinaattorien ja IOM:n Suomen-toimiston yhteistyönä.

IOM:n Suomen-toimisto tukee alueellisia ihmiskaupan vastaisen työn koordinaattoreita, kansalaisjärjestöjä, sosiaalityöntekijöitä ja maahanmuuttoviraston virkailijoita, jotta avustettu vapaaehtoinen paluu suunnitellaan ja järjestetään turvallisesti, inhimillisesti ja kestävästi. Tuki voi tarkoittaa esimerkiksi:

 • Tiedon levittämistä mahdollisuudesta vapaaehtoiseen palaamiseen mahdollisille avunsaajille
 • Avustamista paluuprosessin kanssa sekä uudelleenkotoutumisessa
 • Riskien, tarpeiden ja terveyden arvioimista
 • Matkajärjestelyjä, kuten esimerkiksi matkustusdokumenttien hankkiminen, lentolippujen ostaminen ja saattajan järjestäminen tarvittaessa
 • Avustaminen matkan aikana ja saavuttaessa
 • Yksilöllistä tukea uudelleenkotoutumisessa

Tuki uudelleenkotoutumisessa ja sen valvonta toteutetaan paluun jälkeen yhteistyössä paikallisten IOM:n toimistojen sekä muiden tarvittavien tahojen kanssa paluumaassa.

Paluumuuttaja tekee uudelleenkotoutumissuunnitelman, joka sopii hänen omiin tarpeisiinsa, yhteistyössä ylläolevien toimijoiden kanssa. IOM:n Suomen-toimisto koordinoi suunnitelman laatimista. IOM on yhteydessä paluumuuttajaan vähintään kuuden kuukauden ajan paluun jälkeen, jos paluumuuttaja niin haluaa. IOM:n Suomen-toimisto tukee myös avunsaajia pääsyssä oikeudellisten menetelmien pariin. Tähän voi kuulua esimerkiksi paluumuuttajan tiedottaminen rikostutkimusten ja oikeudenkäyntien etenemisestä tai paluumuuttajan Ruotsissa tapahtuvien oikeudenkäyntien osallistumisen koordinointi.

Jos haluat saada lisätietoa aiheesta, ota yhteyttä IOM:n Suomen-toimistoon (AVRRTIPPSweden@iom.int).

 

Uudelleensijoittaminen

IOM:n Suomen-toimisto järjestää kuljetuksen kiintiöpakolaisille Pohjoismaihin (Norja poislukien). Tähän kuuluu tarvittaessa saattaja sekä vaatteiden ostaminen. Ennen lähtöä IOM tarkistaa terveydellisen matkustuskunnon  tarkastuksen.

Uudellensijoitushjelma on maailmanlaajuinen ja sen toteuttavat kenttätoimistot. IOM:n Suomen-toimisto hallinnoi ohjelmaa.

IOM tarjoaa palveluita kiintiöpakolaisille, jotka valitaan uudelleensijoitettavaksi Ruotsiin, Ruotsin maahanmuuttoviranomaisten kanssa sovittujen ehtojen puitteissa.

 

EU:n sisäiset siirrot

Heinäkuussa 2015 EU:n jäsenvaltiot sopivat turvapaikanhakijoiden uudelleensijoittamisesta EU:n sisäisesti maista, kuten Italia ja Kreikka, joihin kohdistui suuri muuttoliikepaine. IOM:n Suomen-toimisto hoitaa sisäisten siirtojen puitteissa tehtävät uudelleensijoittamiset Suomeen ja Ruotsiin.

Vuoden 2017 loppuun mennessä Ruotsiin oli uudelleensijoitettu 2 865 henkilöä.

 

Perheenyhdistäminen

Perheenyhdistämisiä on kahdenlaisia: viranomaisten kanssa yhteistyössä tehtävät sekä ne, jotka perheenyhdistäjä maksaa itse.

IOM:n Suomen-toimisto hoitaa matkajärjestelyt henkilöille, jotka uudelleensijoittuvat Ruotsiin perheenyhdistämisen kautta, yhteistyössä Ruotsin Punaisen Ristin  ja maahanmuuttoviranomaisten kanssa.

IOM:n Suomen-toimisto tarjoaa myös matkajärjestelyjä sekä kuljetusavustusta itsemaksettavissa perheenyhdistämisissä perheenyhdistämisohjelman alla.

Tarjottuihin palveluihin kuuluu:

 • Avustaminen poistumislupien saamisessa
 • Maahanmuuttoon liittyvät muodollisuudet ja matkustusdokumenttien varmistaminen
 • Matkajärjestelyt(kansainvälisesti ja kansallisesti)
 • Kuljetuksissa avustaminen

 

Ruotsin tuki IOM:lle

Ruotsin omien projektien lisäksi, maa rahoittaa myös IOM:n kansainvälisiä ohjelmia. Vuonna 2017 Ruotsi tuki oli 15,9 miljoonaa dollaria, vuotta aiemmin tuki oli yli kaksi kertaa enemmän: 33 miljoonaa dollaria. Ruotsi on yksi maista, joka tukee IOM:n keskeisimpiä toimintoja antamalla korvamerkitsemätöntä tukea järjestölle (6,1 miljoonaa dollaria vuonna 2017). Muita suuria vastaanottajia olivat humanitäärinen tuki, diasporaprojektit sekä CREST-ohjelma, jolla tuetaan siirtotyöläisten eettistä rekrytointia.

Vuonna 2016 Ruotsi antoi melkein 17,8 miljoonaa dollaria yhteiselle tukimekanismille, jolla tuetaan uusia uudelleensijoittamismaita. Mekanismilla tuetaan maita, jotka ovat aloittamassa uudelleensijoittamisohjelmiaan. Tämän lisäksi humanitäärinen apu sai suuren osan tuesta vuonna 2016.

The text is available also in Swedish and English!