Turvapaikanhakijoille suunnattu työelämäpilotti (2017-2018)

IOM Suomen-toimisto toteutti 2017-2018 turvapaikanhakijoille suunnatun työelämäpilotin osana Euroopan Unionin rahoittamaa EU:n sisäisten siirtojen ohjelmaa.

Pilotin tavoitteena oli tukea turvapaikanhakijoita heidän osaamisen arvioinnissa sekä nopeuttaa työelämään siirtymistä joko turvapaikanhakuvaiheessa tai oleskeluluvan myöntämisen jälkeen

Osana pilottia IOM:n maatoimistot Italiassa ja Kreikassa toteuttivat osaamisen arviointeja EU:n sisäiseen ohjelmaan osallistuneille turvapaikanhakijoille hyödyntäen EU:n komission kehittämää arviointityökalua. IOM:n toimistot vastaanottavissa maissa, mukaan lukien Suomessa, toteuttivat maakohtaisia työelämään liittyviä tukiaktiviteetteja.

IOM:n Suomen-toimisto toteutti työelämäkoulutuksia pilottivastaanottokeskuksessa sekä tuotti alla olevan, turvapaikanhakijoille suunnatun työelämäesitteen.

Työelämäesitteen tavoitteena on toimia helposti luettavana perusohjeena suomalaisen työelämän periaatteista ja turvapaikanhakijan muistilistana työnhakutilanteessa.

Esitteet ovat turvapaikanhakijoiden kanssa toimivien tahojen käytettävissä.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisätietoja EU:n taitoarviointityökalusta 

Lisätietoja EU:n sisäisten siirtojen ohjelmasta