En ny guide har publicerats: att använda utländsk arbetskraft i trädgårds-, bärodlings- och skogsbärbranscherna

IOM Finland har gett ut en kort guide med syfte att stöda arbetsgivare och företag att förstå fenomenet människohandel och dess kännetecken samt förebygga risken för människohandel inom säsongsarbete.

Utländska arbetstagare som kommer till Finland gör en värdefull och uppskattad arbetsinsats i trädgårdar, växthus, bärodlingar och skogsbärplockningen. Säsongsarbete är i grunden en positiv upplevelse för alla parter. Arbetsgivare får hjälp av motiverade arbetstagare under högsäsongen, och jobbet i Finland kan trygga arbetstagares utkomst för hela året. I Finland har det ändå uppdagats fall av arbetskraftsexploatering, som i värsta fall kan ta sig uttryck som grovt utnyttjande av arbetskraft, människohandel.

Guiden är gjord i samarbete med myndigheter och experter som arbetar mot människohandel samt med förbund i branschen. Ladda ner guiden på svenska eller på finska