Kestävän kehityksen tavoitteet vaarassa ilman tehokkaita ilmastotoimia – Suomessa toimivat YK-järjestöt vetoavat kansanedustajiin ja europarlamentaarikkoihin

22.5.2019

 

TIEDOTE

Ryhmä Suomessa toimivia YK-järjestöjä haluaa yhdessä muistuttaa vastavalittuja kansanedustajia ja sunnuntaina valittavia europarlamentaarikkoja, että ilmastonmuutokseen on reagoitava poliittisella tasolla nopeasti.

"Ilmastonmuutos voi jopa estää Agenda 2030 -tavoitteiden toteutumisen. Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen ja ilmastoteot kulkevat käsi kädessä. Ihmiskunnalla on paljon pelissä, joten on tärkeää, että ryhdymme heti toimiin rajoittaaksemme maapallon lämpötilan nousun 1,5 celsiusasteeseen esiteollisesta ajasta. Ilmastonmuutoksen torjunta on moraalinen, eettinen ja taloudellinen velvollisuutemme", muistuttaa Jenni Kauppila, Suomen YK-liiton vaikuttamistyön vastaava.

"Ilmastotavoitteiden saavuttaminen on olennainen osa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. YK-toimijat Suomessa työskentelevät laajasti eri aiheiden parissa ja ovat tietoisia siitä, että onnistuaksemme työssämme ilmastonmuutokseen on vastattava. Ryhmä YK-toimijoita vetoaa vastavalittuihin kansanedustajiin yhtenä rintamana, jotta he katsoisivat tieteellisiä todisteita, kuuntelisivat kansalaisten huolenaiheita, ja tekisivät vastuullisia päätöksiä yhteisen tulevaisuutemme eteen", sanoo Kunal Sen, Helsingissä sijaitsevan YK-yliopiston kehitystaloustieteen tutkimuslaitoksen (UNU-WIDER) johtaja.

Viitaten YK:n johtokunnan 10.5. julkaisemaan ilmastovetoomukseen UNU-WIDER-instituutti, Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) Suomen-toimisto, YK:n teknologia- ja innovaatiolaboratorio UNTIL, YK:n kehitysohjelma UNDPSuomen YK-liitto, Suomen YK-nuoretHelsingin YK-nuoretSuomen UN Women ja Väestöliitto käynnistävät sosiaalisen median kampanjan Maailma kylässä -festivaalilla Helsingissä 25.5. Kampanja rohkaisee kävijöitä jakamaan ilmastotoimia koskevat viestinsä päättäjille käyttäen hashtagia #Deadline2030.

2030 on avainvuosi. Viime vuonna Hallitustenvälinen ilmastopaneeli (IPCC) julkaisi raportin ilmaston lämpenemisestä ja antoi ihmiskunnalle vuoteen 2030 aikaa leikata päästöjä radikaalisti (45 % vuoden 2010 päästöjen määrästä), jotta päästäisiin nettotasolla nollaan vuoteen 2050 mennessä. Näin voitaisiin rajoittaa ilmaston lämpeneminen alle 1,5 asteeseen. Raportissa varoitetaan, että "ilmastoon liittyvät riskit koskien terveyttä, asuinoloja, ruokaturvallisuutta, vesivarantoja, ihmisten turvallisuutta ja taloudellista kasvua tulevat kasvamaan ilmaston lämmetessä 1,5 astetta ja edelleen 2 astetta".

Toukokuussa 2019  hallitusten välinen luontopaneeli IPBES julkaisi raportin, joka tiivisti löydökset maapallon biodiversiteetin pienenemisestä. Raportissa varoitetaan kiihtyvästä lajien vähenemisestä, jolla tulee olemaan vakavia seurauksia ihmiskunnalle. Ilmastonmuutoksella on keskeinen vaikutus biodiversiteetin pienenemisessä. Ennusteiden mukaan lajien kirjo kapenee yhä enemmän ilmastonmuutoksen vaikutuksesta. Jos emme ryhdy välittömästi toimiin, emme tule saavuttamaan Pariisin sopimuksen tai kestävän kehityksen tavoitteita emmekä yllä Aichin biodiversiteettitavoitteisiin.

Meidän on toimittava nyt, mikäli haluamme juhlia Agenda 2030 -tavoitteiden saavuttamista 11 vuoden päästä.

 

Allekirjoittajat:

  • UNU-WIDER-instituutti
  • YK:n innovaatio- ja teknologialaboratorio UNTIL
  • Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) Suomen-toimisto
  • YK:n kehitysohjelma UNDP
  • Suomen YK-liitto
  • Suomen YK-nuoret
  • Helsingin YK-nuoret
  • Suomen UN Women
  • Väestöliitto

 

Lisätietoja:

Jenni Kauppila

Vaikuttamistyön vastaava 

Suomen YK-liitto

+358 44 781 0302

jenni.kauppila[at]ykliitto.fi

 

Eeva Reittilä

Viestintävastaava

Suomen YK-liitto

+358 44 7810 305 

eeva.reittila[at]ykliitto.fi

 

Ruby Richardson

Viestintäavustaja

UNU-WIDER 

+358 9 6159 9257

richardson[at]wider.unu.edu