MigApp-sovelluksen avulla parempaa siirtolaisuutta – kaikkien eduksi

Puutteellinen tieto vaikeuttaa siirtolaisten päätöksentekoa ja saattaa johtaa harhaan. IOM:n kehittämä ja julkaisema MigApp-sovellus kokoaa yhteen siirtolaisille hyödyllisiä tiedonlähteitä ja palveluita. Tarkoituksena on, että tarvittavat tiedot kulkevat kätevästi mukana kännykässä. Tällöin tietoa pystyy hyödyntämään nopeasti ja tehokkaasti, myös matkan varrella.

Viime vuoden lopussa IOM:n lanseeraaman MigApp-sovelluksen tarkoituksena on edistää turvallista ja järjestelmällistä siirtolaisuutta. Sovelluksen kautta siirtolaiset saavat tietoa muun muassa riskeistä, viisumeista, terveydenhuollosta, oikeuksistaan siirtolaisena sekä maiden maahanmuuttopolitiikoista. Sovellus mahdollistaa siirtolaisille pääsyn myös erilaisiin palveluihin, kuten edulliseen rahansiirtoon sekä IOM:n tuottamiin palveluihin ja ohjelmiin. Lisäksi sovelluksesta löytyy tietoa tahoista, joihin ottaa yhteyttä ongelmatapauksissa, esimerkiksi tilanteessa, jossa on joutunut ihmiskaupan uhriksi.

Sovelluksen kautta siirtolaiset voivat myös jakaa oman muuttoliiketarinansa I am a Migrant-alustalle, johon on suora pääsy sovelluksesta. Sovelluksen avulla kerätään lisäksi anonyymisti tietoa muuttoliikereiteistä, joiden avulla kehitetään tärkeää tietoa muuttoliiketrendeistä.

Säännösten vastainen ja turvaton siirtolaisuus johtuu yleensä tiedonpuutteesta liittyen erityisesti riskeihin ja matkajärjestelyihin. Puutteellinen ja ristiriitainen tieto tekee vaikeaksi arvioida, mikä tieto on luotettavaa ja oikeaa. Kuitenkin tiedolla on keskeinen rooli siirtoliikkeessä olevien ihmisten päätöksenteossa.

MigApp-sovelluksen avulla IOM kehittää myös omia ohjelmiaan ja palveluitaan vastaamaan paremmin siirtolaisten tarpeita. Samalla nämä palvelut saadaan laajemmin siirtolaisten käyttöön. Sovellus mahdollistaa myös IOM:n ja siirtolaisten välisen suoran kommunikoinnin. Saatu palaute parantaa IOM:n toiminnan vastuullisuutta ja tehokkuutta.

MigApp-sovelluksen voi ladata Google Play:n ja App Store:n kautta.

Lisätietoa sovelluksesta (more information about the MigApp in English)

https://www.iom.int/news/empowering-migrants-migapp

https://www.iom.int/sites/default/files/migapp/MigApp_Datasheet-dec2017.pdf

https://www.iom.int/news/ioms-migapp-wins-global-award

http://weblog.iom.int/travelling-made-easy-migapp

MigApp on Twitter

MigApp on Facebook