#imwithyou - IOM stands up against racism during the week against racism

Tags: 
rasismi, rasismin vastainen viikko, Racism, kampanja, campaign, Red Cross

This year the national campaign on the week against racism 19-25 of March highlights how everyone can take part in creating an equal and safe community and society that is open to all.

The idea is to focus on the indivídual. Everyone needs someone to be close to and to support them in their everyday life. People are different and everyone acts in their own way, but in the end, everyone knows the right way to act in racist situations. Everyone, even the smallest children, know that everybody should be treated equally.

The hashtags for this year are: #olenkanssasi #jagärmeddig #imwithyou

The campaign in coordinated by the Finnish Red Cross. IOM Finland is taking part in the campaign as we want to show our support for a society without racism.

Osa IOM:n Suomen-toimiston henkilökunnasta osoittaa tukensa rasisiminvastaiselle viikolle.

Osa IOM:n Suomen-toimiston henkilökunnasta osoittaa tukeaan Rasisiminvastaisen viikon kampanjalle.

 

Rasisminvastaisella viikolla 19.–25.3.2018 edistetään yhdenvertaisuutta ja korostetaan yksittäisen ihmisen vastuuta toimia oikein rasistisessa tilanteessa. Jokainen kantaa vastuun omista asenteistaan ja valinnoistaan.

Rasisminvastainen viikko koskettaa kaikkia ja sen tehtävä on saada pysyvä vaikutus ihmisten asenteisiin. 

Esimerkiksi julkisissa kuluvälineissä rasistiseen ja kaikkeen syrjivään käytökseen voi puuttua niin, että menee syrjityn viereen ja osoittaa tukensa hänelle. Myös poliisin tai vartijan voi kutsua tarvittaessa paikalle.

Tämän vuoden hashtagit ovat: : #olenkanssasi #jagärmeddig #imwithyou

Kampanjaa koordinoi Suomen Punainen Risti. IOM:n Suomen-toimisto osallistuu kampanjaan koska haluamme tukea yhteiskuntaa ilman rasismia.

https://www.eirasismille.fi/