IOM Islannissa

IOM:n Suomen-toimisto on vastuussa toiminnasta ja operaatioista Suomessa, Ruotsissa ja Islannissa. Islannissa työhön kuuluu avustettu vapaaehtoinen paluu ja paluutuki, pakolaisten uudelleensijoittaminen, perheenyhdistäminen sekä ennen lähtöä toteutettava kulttuuriorientaatio kiintiöpakolaisille.

 

Avustettu vapaaehtoinen paluu

IOM:n Suomen-toimisto tarjoaa apua siirtolaisille, jotka haluavat palata takaisin lähtömaahan Islannista. Työ tehdään yhteistyössä Islannin maahanmuuttoviranomaisten kanssa.

Apua saaviin siirtolaisiin Islannissa kuuluvat muun muassa turvapaikanhakijat, haavoittuvassa asemassa olevat, ihmiskaupan uhrit sekä yksin saapuneet alaikäiset. AVRR-ICE projekti alkoi pilottina vuonna 2016. Päämääränä on perustaa kansallinen mahdollisuus avustamiselle Islannissa henkilöille, jotka tarvitsevat apua lähtömaihinsa palaamisessa.

Projektin fokuksena on avustaa palaavia järjestämällä neuvontaa, avustamalla matkaan liittyvien dokumenttien saamisessa sekä kansainvälisissä matkajärjestelyissä, tarjoamalla apua kauttakulkumaissa ja määränpäässä, terveyssyistä vaadittavien avustajien järjestäminen sekä kuljetus lopulliseen määränpäähän asti.

Lisäksi palaajat saavat lähtöavustusta Reykjavikin lentokentällä sekä rahallisen avustuksen Islannin maahanmuuttoviranomaisilta. Palvelu on ilmainen paluumuuttajalle.

Jos paluumuuttajanturvapaikkakäsittely on kesken, palaajan on keskeyttettävä prosessi, jotta hän voi palata ja saada apua ohjelman puitteissa. Ohjelmaan ei voi päästä, jos on EU-kansalainen tai saanut Islannin kansalaisuuden.

 

Uudelleensijoittaminen ja perheenyhdistäminen

IOM:n Suomen-toimisto järjestää kuljetukset pakolaisille kaikkiin Pohjoismaihin, lukuun ottamatta Norjaa. Tähän sisältyy tarvittaessa saattajat sekä vaateapu. Ennen lähtöä IOM suorittaa matkustuskuntoa arvioivan terveydentarkastuksen.

IOM tarjoaa uudelleensijoittamispalveluita kiintiöpakolaisille Islannin hyvinvointiministeriön ja IOM:n välisten sopimusten puitteissa.

IOM hoitaa myös matkanjärjestelyt henkilöille, jotka muuttavat Islantiin perheidenyhdistämisen kautta yhteistyössä Islannin hyvinvointiministeriön kanssa.

 

Ennen lähtöä tapahtuva kulttuuriorientaatio (PDO)

IOM:n Suomen-toimisto tarjoaa ennen lähtöä tapahtuvan kulttuuriorientaation Islantiin tuleville kiintiöpakolaisille, Islannin sitä pyytäessä.

Maailmanlaajuisesti IOM tarjoaa ennen lähtöä tapahtuvia kulttuuriorientaatio-kursseja pakolaisille, jotka ovat hyväksytty asuttumaan kolmanteen maahan. Yli 25 vuoden aikana IOM on järjestänyt koulutuksia yli 500 000 pakolaiselle yli 70 kohteessa ympäri maailman. Räätälöity lähestymistapa koulutuksiin ottaa huomioon sekä pakolaisten että kohdemaan erityistarpeet.

 

This text is available also in English!