Navigaattori-hanke

Yhteiskuntaorientaatiokurssilla pakolaiset oppivat uudesta kotimaastaan

Navigaattori – kohti monimuotoisia kuntia on kolmevuotinen hanke (2018-2021), jossa IOM tukee kuntia kotoutumisen edistämisessä yhdessä Suomen Pakolaisavun ja Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Hanke toteutetaan Keski-Uudenmaan kunnissa. Hankkeessa pyritään vahvistamaan ensisijaisesti kuntatyöntekijöiden ja -päättäjien ammatillista osaamista. Hankkeessa kehitetään koulutusmalli, joka suunnitellaan kuntien tarpeet huomioiden. Lisäksi tavoitteena on lisätä dialogia ja yhteistyötä yli palvelusektori- ja kuntarajojen.

Lisäksi hankkeessa tarjotaan kiintiöpakolaisille ja heihin rinnastettaville oleskeluluvan saaneille ihmisille yhteiskuntaorientaatiokursseja, jotka antavat perustietoa Suomesta heidän omalla kielellään. Yhteiskuntaorientaatiokurssit alkavat syksyllä 2019.

Hankkeessa koulutetaan Yhteiskuntaorientaation kouluttajia, jotka voivat vetää yhteiskuntaorientaatiota esim. darin, arabian tai farsin kielellä. Kouluttajan suomenkielinen oppimateriaali on käännetty arabiaksi ja somaliksi. Seuraavat käännökset ovat dari, englanti ja ruotsi.

Navigaattori-hanke on myös julkaissut kaavion kiintiöpakolaisen matkasta Suomeen. Kaavio antaa selkeän yleiskuvan kiintiöpakolaisen vaiheista ja polusta uuteen kotikuntaan. Sitä voi hyödyntää kuntien asiakastyön suunnittelussa ja kehittämisessä eri toimialoilla ja moniammatillisesti. Lisäksi siitä on hyötyä vapaaehtoistyössä.

 

Onnistunut kotoutuminen edellyttää tukea kaikille osapuolille

Onnistunut kotoutuminen toteutuu vuorovaikutuksessa vastaanottavan yhteisön ja pakolaisen välillä ja edellyttää tukea kaikille osapuolille. Hankkeen toteutusta ohjaa osallistavuus. Kuntatyöntekijöille suunnattu koulutusmalli suunnitellaan kuntien tarpeiden mukaan ja yhteistyössä kohderyhmien kanssa. Suunnittelua varten on haastateltu muun muassa kiintiöpakolaisia ja maahanmuuttokoordinaattoreita Keski-Uudenmaan kuntien alueella kunnista, ja kuntapäättäjien näkemyksiä on kartoitettu sähköisen kyselyn avulla.

Tuotetut materiaalit ja koulutusmalli julkaistaan myöhemmin, jotta niitä voidaan hyödyntää myös valtakunnallisesti. 

 

Yhteiskuntaorientaatio omalla kielellä parantaa pakolaisten valmiuksia kotoutua uuteen kotikuntaan 

Pakolaisapu on kehittänyt yhteistyöverkostonsa kanssa laajan, omakielisen yhteiskuntaorientaation kurssin ja yhteiskuntaorientaation oppikirjan. 70-tuntisella kurssilla tutustutaan suomalaisen yhteiskunnan toimintaan ja tarjotaan uusille tulijoille Suomessa tarvittavia kansalaistaitoja, jotka lisäävät valmiuksia kotoutua uuteen kotikuntaan.

Pakolaisavun kouluttamat yhteiskuntaorientaatioiden kouluttajat ovat jatkossa kuntien ja oppilaitosten hyödynnettävissä ja yhteiskuntaorientaatiota kehitetään koko hankkeen ajan yhteistyökuntien kanssa.

 

Hankkeen mahdollistajat

Navigaattori-hanke rahoitetaan Euroopan unionin Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotoutumisrahaston (AMIF) tuella.

 

Lisätietoa:

Yhteiskuntaorientaatio.fi

Pakolaisapu.fi