Perustietoa

Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö (IOM) on johtava siirtolaisuuteen erikoistunut järjestö ja vuodesta 2016 alkaen YK:n siirtolaisuusjärjestö. Suomi on ollut IOM:n jäsenvaltio vuodesta 1991. Helsingin toimisto avattiin 1993. Vuodesta 2011 lähtien IOM:n Suomen-toimisto on ollut vastuussa Suomen, Ruotsin ja Islannin projekteista ja antaa hallinnollista tukea Tanskan ja Viron IOM:n toimistoille.

IOM on sitoutunut edistämään inhimillistä ja järjestelmällistä siirtolaisuutta kaikkien hyödyksi. Se tarjoaa tukea ja neuvoja hallituksille ja siirtolaisille.

IOM pyrkii varmistamaan, että muuttoliike on hallittua ja inhimillistä. Se pyrkii myös edistämään kansainvälistä yhteistyötä maahanmuuttokysymyksissä, auttamaan etsimään käytännön ratkaisuja muuttoliikeongelmiin ja tarjoamaan humanitaarista apua sitä tarvitseville siirtolaisille, mukaan lukien pakolaiset ja maan sisäiset pakolaiset.

Järjestön perustuslaissa tunnustetaan yhteys muuttoliikkeen ja taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kehityksen välillä sekä oikeus vapaaseen liikkuvuuteen.

IOM toimii neljällä laajalla muuttoliikkeen hallinnan alueella:

  • Muuttoliike ja kehitys
  • Siirtolaisuuden helpottaminen
  • Siirtolaisuuden sääntely
  • Pakkosiirtolaisuus

IOM:n toimintaan kuuluvat kansainvälisen muuttoliikettä koskevan säädännön edistäminen, poliittinen keskustelu, siirtolaisten oikeuksien suojaaminen, siirtolaisten terveys ja muuttoliikkeen sukupuolinäkökohta.

IOM on sitoutunut keskeisiin arvoihin ja periaatteisiin, jotka ovat sen työn ytimessä, mukaan lukien YK:n peruskirjan periaatteet ja kaikkien ihmisten ihmisoikeuksien puolustaminen. Siirtolaisten oikeuksien, ihmisarvon ja hyvinvoinnin kunnioittaminen on tärkeää.

​Voit tutustua tarkemmin toimintaamme ja työhömme Suomessa täällä.

Lisätietoa IOM:stä ja sen tekemästä työstä ympäri maailmaa englanniksi: iom.int.