Siirtolainen – vaikeasti määriteltävä tyyppi

Author: 
Sanna Karlsson
"Kuka oikeastaan on siirtolainen? Siitä kinastellaan kovasti."

Kuka oikeastaan on siirtolainen? Siitä kinastellaan kovasti. Onko jokainen, joka jättää maansa siirtolainen? Vai onko olemassa aikaraja, jonka jälkeen on siirtolainen? Kuuluvatko pakolaiset tähän ryhmään?

IOM:n mukaan kaikki jotka ovat jättäneet maansa ja siirtyneet toiseen maahan ovat siirtolaisia, ilman aikarajaa ja mukaan lukien pakolaiset. Tämä määritelmä on tosin aika tuore, aikaisemmin ajateltiin, että tarvittiin kuukausia tai vuosi, jotta ihmistä ajateltaisiin siirtolaisena eikä esimerkiksi turistina.

Onko tällä sitten väliä? Kyllä. Niin kuin kaikessa kansainvälisessä politiikassa ja juridiikassa, sillä on suurtakin väliä. Syksyllä 2018 pidetään huippukokous, jossa (toivottavasti) päätetään kansainvälisistä säännöksistä, joilla hallinnoidaan ja määritellään siirtolaisuutta, vähän niin kuin pakolaisuutta on määritelty jo vuodesta 1951.

Pakolaismääritelmä on edelleen käytössä ja sillä on suurta merkitystä monelle ihmiselle, joiden turvapaikka-anomus joko hyväksytään tai hylätään pakolaisuuskriteereihin vedoten.

Jos ympäristö pakottaa lähtemään kotoa

Mutta maailma 2018 ei ole samanlainen kuin maailma 1951. Tänä päivänä tulikuuma aihe ovat esimerkiksi ympäristöpakolaiset. Onko heitä olemassa ja voiko heitä kutsu pakolaisiksi? IOM on ainakin pohtinut ympäristösiirtolaisuutta ja sen eri muotoja.

Keskustelua käydään myös laajamittaisten konfliktien ja sotien aiheuttamista maahanmuuttoliikkeistä. Jokainen maastaan paennut ei näissä tapauksissa välttämättä täytä pakolaiskriteerejä, mutta samalla he eivät myöskään ole jättäneet maataan vapaehtoisesti kuten opiskelijat, työ perässä muuttavat tai rakkauden toista maasta löytäneet.

Näille haavoittuville ihmisille tulisi löytää jokin uusi termi, joka tunnustaa heidän erityisasemansa. Esimerkiksi yksinsaapuvat alaikäiset kuuluvat tällaiseen ryhmään. He eivät välttämättä täytä pakolaisuuden kriteerejä, mutta ovat kuitenkin erittäin haavoittuvaisessa asemassa.

IOM on esimerkiksi suositellut EU:lle että näille siirtolaisille tulisi luoda uusi viisumiluokitus.

Eroja myös YK:n sisällä

Tutkimusprofessori Jörgen Carling Norjan rauhantutkimuslaitokselta (PRIO), käyttää termejä ”inklusiivistinen” ja ”residualistinen” kahdesta eri siirtolaisuusmääritelmästä.

Tässä kaksinjaossa YK-järjestöt IOM ja UNHCR ovat hänen näkemyksensä mukaan eri puolilla. IOM puoltaa inklusiivista näkemystä, jonka mukaan pakolaiset ovat osa isompaa ryhmää ”siirtolaiset”. UNHCR puolestaan alleviivaa näiden kahden ryhmän erilaisuutta. Nykyaikana kun ryhmät sekoittuvat ja matkustavat yhdessä esimerkiksi Välimeren yli olisi UNHCR:n mielestä aina puhuttava siirtolaisista JA pakolaisista.

Global Compact tulee

Odotettavissa on kiivasta keskustelua ennen syksyn huippukokousta. Kun uusi sopimus eli Global Compact sitten allekirjoitetaan, ollaan toivottavasti päästy yksimielisyyteen, jotta dokumentti ja säännöstö olisivat selkeitä ja yksiselitteisiä.

Koska tärkeintä ei kuitenkaan ole termit ja paperit, vaan se miten ne näkyvät ihmisten arjessa ja jokapäiväisissä kokemuksissa. Siinä, että kaikkia siirtolaisia, riippumatta laillisesta statuksesta ja siirtolaisuuden syistä, kohdellaan yhtä suurella kunniotuksella ja että heidän ihmisoikeuksiaan ei poljeta.

 

Määritelmiä siirtolais-sanasta:

IOM: IOM defines a migrant as any person who is moving or has moved across an international border or within a State away from his/her habitual place of residence, regardless of (1) the person’s legal status; (2) whether the movement is voluntary or involuntary; (3) what the causes for the movement are; or (4) what the length of the stay is. IOM concerns itself with migrants and migration‐related issues and, in agreement with relevant States, with migrants who are in need of international migration services. (https://www.iom.int/key-migration-terms)

Pakolaisapu: Siirtolainen on yleistermi henkilölle, joka muuttaa pysyvästi asumaan toiseen maahan. Siirtolaisella tarkoitetaan sekä maahanmuuttajaa että maastamuuttajaa. Kansainvälisissä tilastoissa siirtolainen on henkilö, joka muuttaa maasta ainakin vuodeksi ulkomaille. Monien maiden tilastoissa siirtolaiseksi määritellään kuitenkin myös henkilöt, jotka muuttavat maahan lyhyemmäksi ajaksi – kuten puoleksi vuodeksi tai kolmeksi kuukaudeksi. (http://pakolaisapu.fi/pakolaisuus/sanasto/)

SPR: Siirtolainen = Henkilö, joka lähtee tai pakenee kotipaikaltaan lähteäkseen uusiin paikkoihin – yleensä ulkomaille – etsimään mahdollisuuksia tai turvallisempia tai parempia tulevaisuudennäkymiä. Muuttaminen voi olla vapaaehtoista tai vastentahtoista, mutta yleensä se on yhdistelmä joka pitää sisällään valintoja ja rajoitteita. (Punaisen Ristin ja Puolikuun liiton käyttämä käsite. (https://www.eirasismille.fi/sisalto/keskeiset-k%C3%A4sitteet)

 

Lisää keskustelusta:

https://www.kotus.fi/nyt/kotus-blogi/vesa_heikkinen?5400_a=comment&5400_m=19152

http://www.unhcr.org/news/latest/2016/7/55df0e556/unhcr-viewpoint-refugee-migrant-right.html

https://meaningofmigrants.org/

http://www.unhcr.org/asylum-and-migration.html

http://www.migrationobservatory.ox.ac.uk/resources/briefings/who-counts-as-a-migrant-definitions-and-their-consequences/

 

Kirjoittaja on IOM:n Suomen-toimiston viestinnän asiantuntija.

IOM:n blogien kirjoittajien näkemykset ovat heidän omiaan eivätkä välttämättä edusta YK:n siirtolaisuusjärjestö IOM:n virallista kantaa.
Voit kommentoida kirjoituksiamme ja kuulisimme mielellään palautteesi. Toivomme että kommentit ja kysymykset ovat rakentavassa hengessä kirjoitettuja. Vastakkaisia näkemyksiä saa toki esittää mutta toivomme että ne perustellaan huolella, yleisesti luotettaviin lähteisiin tukien.