Uudelleensijoittaminen

Mitä IOM tekee?

Avuntarpeessa olevien ihmisten kuljetus on avain-asemassa IOM:n tehtävässä vastata globaalin siirtolaisuuden haasteisiin. IOM järjestää turvallisen siirtymisen väliaikaisesti tai pysyvästi sekä uudelleensijoitettaville että lähtömaahansa palaaville ihmisille. IOM pystyy järjestämään myös lähtöä edeltäviä terveystarkastuksia.

Toiminnan piiriin kuuluvat:

 • kiintiöpakolaiset
 • perheenyhdistämistapaukset
 • EU:n sisäiset uudelleensijoitukset
 • sairaustapaukset
 • suojelua tarvitsevat hätätapaukset

Vuodesta 2006 lähtien IOM:n Suomen-toimisto Helsingissä on toiminut IOM:n uudelleensijoittamiskeskuksena Pohjoismaissa - lukuun ottamatta Norjaa, jossa on oma toimisto. IOM:n Suomen-toimisto hallinnoi pakolaisten uudelleensijoittamisen ja perheenyhdistämisen Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Islannissa. IOM:n Suomen-toimisto takaa nopean ja tehokkaan uudelleensijoittamisprosessin sekä pakolaisille että siirtolaisille, kuten myös prosessia rahoittaville hallituksille.

IOM:n toiminnan erityisiä etuja ovat:

 • ammattitaitoiset avustuspalvelut pakolaisille ja siirtolaisille maastamuuttohakemusten teossa
 • huomattavat alennukset lentohinnoissa
 • tavallista suurempi sallitun matkatavaran määrä

IOM:n Suomen-toimisto takaa yhteistyössä lähettävän ja kauttakulkumaan toimistojen kanssa pakolaisille sujuvan ja turvallisen siirtymisen, ja tiedottaa rahoittajatahoa matkan edistymisestä.

IOM siirtää suurimman osan pakolaisista kaupallisten lentoyhtiöiden reitti- ja tilauslennoilla hyödyntäen suurten kansainvälisten ja kansallisten lentoyhtiöiden kanssa neuvoteltuja sopimuksia.

 

Kiintiöpakolaisten uudelleensijoittaminen

IOM:n Suomen-toimisto huolehtii Pohjoismaihin siirtyvien kiintiöpakolaisten matkajärjestelyistä (IOM:n Norjan-toimisto huolehtii siirroista Norjaan) sekä tarpeen mukaan myös saattajien ja vaatehankintojen järjestämisestä. Ennen lähtöä IOM arvioi matkustuskunnon.

Tanskaan matkustavien kiintiöpakolaisten kohdalla terveystarkastus suoritetaan kaikille hakijoille maassa, josta kansainvälistä suojelua on ensin haettu. Tarkastus sisältää sekä sairaushistoriaan liittyvien esitietojen kirjaamisen että yksityiskohtaisen terveystarkastuksen.

IOM tarjoaa palveluita uudelleensijoitettaviksi valituille kiintiöpakolaisille IOM:n ja Suomen, Tanskan ja Ruotsin maahanmuuttovirastojen sekä Islannin hyvinvointiministeriön välisten sopimusten puitteissa.

IOM huolehtii myös matkajärjestelyistä henkilöille, jotka perheenyhdistämisohjelmien puitteissa siirtyvät Ruotsiin tai Islantiin. Yhteistyötahot ovat Ruotsin Punainen Risti, Ruotsin maahanmuuttovirasto ja Islannin sosiaali- ja asuntoministeriö.

 

Omarahoitteiset perheenyhdistämispalvelut perheenkokoajille

IOM:n Suomen-toimisto tarjoaa apua matkajärjestelyissä ja siirtymisissä perheenkokoajille, jotka ovat päässeet omarahoitteiseen perheenyhdistämisohjelmaan Suomessa, Ruotsissa tai Tanskassa.

 

EU:n sisäiset siirrot

Heinäkuussa 2015 EU:n jäsenvaltiot päättivät sijoittaa uudelleen turvapaikanhakijoita pahiten kuormittuneista jäsenvaltioista, eli Italiasta ja Kreikasta. IOM:n Suomen-toimisto huolehtii tämän ohjelman puitteissa uudelleensijoituksista Suomeen ja Ruotsiin.

Huhtikuun 2017 loppuun mennessä yhteensä 1360 henkilöä on siirretty Suomeen. Heistä ainakin 78 oli yksin tulleita alaikäisiä turvapaikanhakijoita. Suomi on yksi harvoista EU-maista, joka ottaa vastaan yksin tulleita alaikäisiä tämän ohjelman puitteissa.

 

Uudelleensijoittamisen ydintoiminnot

 • Avustaminen maastapoistumislupien saamisessa ja maahantulomuodollisuuksissa
 • Matkustusasiakirjojen oikeellisuuden varmistaminen maassa, josta kansainvälistä suojelua ensiksi haettu
 • Matkajärjestelyistä huolehtiminen (kansainväliset ja maan sisäiset)
 • Avustaminen rajatarkastuksissa
 • Avustaminen matkaan lähtiessä
 • Avustaminen kauttakulkumaissa
 • Lähtöä edeltävä matkustuskunnon arviointi
 • Lähtöorientaatio
 • Kulttuuriorientaatio
 • Sairaus- ja hätätapauksista huolehtiminen
 • Yksin tulleista alaikäisistä turvapaikan-hakijoista huolehtiminen
 • Saattajien järjestäminen (terveys tai muista syistä apua tarvitseville)
 • Kulujen ilmoittaminen rahoittajan laskutusta ja raportointia varten

 

Uudelleensijoittaminen-esite